KWERENDA

Od 22.07.2019 do 26.07.2019r., w ramach wyjazdu pracowników w programie Erasmus+, przebywaliśmy w stolicy Niemiec, aby przeprowadzić kwerendę w dwóch bibliotekach tego miasta. Były to biblioteka Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (niem. Freie Universität Berlin) oraz biblioteka Uniwersytetu Humboldtów (niem. Humboldt-Universität zu Berlin). Obie biblioteki uniwersyteckie należą do największych bibliotek w Niemczech.

Wolny Uniwersytet w Berlinie, założony w 1948r., znajduje się w południowo-zachodniej części miasta, w spokojnej i uroczej dzielnicy Dahlem. Zaś Uniwersytet Humboldtów, z 1809r., należący do najstarszych w Berlinie, swoją główną siedzibę ma w centralnej części miasta, w dzielnicy Mitte.

Każdego dnia pozyskiwaliśmy w bibliotekach nowe informacje i mieliśmy możliwość gromadzenia przydatnych materiałów, które z pewnością przyczynią się do wzbogacenia naszej wiedzy oraz realizowania naszych prac badawczych. Pobyt ten nakłonił nas też do refleksji nad swoim materiałem badawczym, co z pewnością przełoży się na kolejne etapy naszego rozwoju zawodowego.

dr Anna Bielewicz-Dubiec

dr Joanna Dubiec-Stach

dr Rafał Piechocki

Już po raz piąty odbyły się warsztaty kulturowo-językowo-turystyczne dla studentów. Uczestniczyło w nich 18 studentów z Wyższej Szkoły Technicznej w Wildau (Niemcy) oraz opiekun merytoryczny mgr Simon Gerard Joseph Devos-Chernova. Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim reprezentowało 32 studentów I i II roku  (także obywateli Ukrainy) Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu, kierunek turystyka i rekreacja wraz z opiekunami dr Jolantą Kijowską i dr Joanną Kupczyk.

Jak co roku, głównym celem był intensywny kurs językowy dla studentów AJP, przygotowujący do podjęcia studiów zagranicznych w ramach programu Erasmus+; kurs wspomagany był materiałami dydaktycznymi z zakresu terminologii turystyki i rekreacji.

Warsztaty miały charakter wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie dydaktyki oraz realizacji specjalnie przygotowanych zadań z zakresu turystyki i rekreacji w regionie transgranicznym.

Studenci realizowali zadania dotyczące pilotażu i przewodnictwa oraz krajoznawstwa, co było dla nich cennym doświadczeniem, ponieważ mogli bezpośrednio obserwować w jaki sposób realizowane są zagadnienia związane z rozwojem turystyki.

Interesującym wydarzeniem było spotkanie z Prezydentem Miasta Świnoujścia Pawłem Sujką, który w sposób niezwykle ciekawy przedstawił potencjał turystyczny regionu, zaś wizyta studyjna w pięciogwiazdkowym hotelu Radisson Blu Resort, Świnoujście, w okolicy którego można uprawiać turystykę pieszą i rowerową okazała się bardzo atrakcyjną. Studenci zapoznali się z funkcjonowaniem hotelu, jego wyposażeniem, standardem pokoi, działalnością recepcji.

Warsztaty były współfinansowane z programu Erasmus+. Na zakończenie imprezy dyskutowano o programie następnych warsztatów.

dr Jolanta Kijowska

dr Joanna Kupczyk

Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu AJP

 

Pod koniec kwietnia 2019 r. w polskojęzycznym Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu przebywała delegacja AJP, której przewodniczyła JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. W skład delegacji weszli: dr Przemysław Słowiński, prorektor ds. Studenckich oraz dr Halina Uchto, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z zagranicą. Połuknie (lit. Paluknys), wieś na Litwie w rejonie trockim, w okręgu wileńskim – siedziba gminy.

W dniach 29.04 – 3.05. 2019 roku przebywałem w ramach stypendium Erasmus+ na Akademii Edukacji w Wilnie Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. W trakcie pobytu wygłosiłem cykl wykładów pt. Przestępstwo, przestępcy i prawo karne w Polsce po II wojnie światowej (1945-1950) dla studentów kierunku filologia polska.

W dniach 9 -11 kwietnia 2019 r. w ramach programu Erasmus+  prof. AJP dr hab. Ewa Ryś, prof. AJP. dr hab. Karol Mausch złożyli wizytę w Śląskim Uniwersytecie w Opavie. W trakcie pobytu przeprowadzono wykłady dotyczące edukacyjnych aspektów sensu życia oraz zdrowia.

Wizyta w Ostrawie, Republika Czeska

W dniach 25-29 marca 2019 r. pracownicy Zakładu Języka Niemieckiego dr Joanna Dubiec-Stach (kierownik zakładu) i dr Anna Bielewicz-Dubiec odbyły wizytę w ramach programu Erasmus+ na uniwersytecie w Ostrawie w Republice Czeskiej, gdzie przeprowadziły zajęcia dydaktyczne z zakresu językoznawstwa (składnia języka niemieckiego), metajęzyka biznesu oraz dydaktyki języka niemieckiego ze szczególnym odniesieniem do najnowszych badań dotyczących strategii uczenia się.

 

W dniach 8-12 kwietnia br. w ramach programu Erasmus+ (Staff teaching assignments) prowadziłem zajęcia dydaktyczne dla studentów anglistyki na Università degli Studi di Salerno (Włochy), partnerem naszej uczelni, jednym z większych uniwersytetów w południowych Włoszech. Realizację programu umożliwiła mi prof. Linda Barone, specjalizująca się w dziedzinie językoznawstwa i translacji, która skontaktowała mnie z prof. Mikaelą Cordisco i prof. Sirią Guzzi, które wykazały zainteresowanie zaproponowaną wstępnie tematyką zajęć, pokrywającą się z programem dydaktycznym realizowanym przez uczelnię włoską.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top