Włoski kontekst akademicki sprzyja rozwojowi i pogłębianiu wielorakich kompetencji na każdym szczeblu rozwoju naukowego i osobowościowego nauczyciela akademickiego. Przekonanie bierze się z tego, że już od kilku podejmowane są i realizowane plany szkoleniowe, z których można korzystać w ramach dobrych relacji z niektórymi włoskimi podmiotami naukowymi, zwłaszcza rzymskimi. W dniach 8-12 kwietnia 2019 roku skorzystałem z takiej owocnej możliwości, realizując program szkoleniowy Erasmus+ w rzymskiej uczelni Università degli Studi Roma Tre. Oprócz odbytych wielu spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego tej uczelni (m. in. z prof. Cecilią Costa, prof. Vincenzo Antonio Piccione, prof. Barbarą Morsello), uczestniczyłem także w konferencji naukowej, w dyskusjach i debatach związanych z pracą badawczą i funkcjonowaniem uczelni europejskich. Nawiązano także kontakt z Barbarą Maussier, socjologiem procesów kulturowych i komunikacji, pracującą między innymi w Universià di Roma Tor Vergata, a podejmującą pracę dydaktyczną i naukową także na różnych uczelniach europejskich. Miałem możliwość uczestniczyć w badaniach prowadzonych przez panią profesor Maussier. Ponadto, skorzystałem z wizyty w słynnej bibliotece rzymskiej (Biblioteca Nazionale di Roma), gdzie oprócz kwerendy badawczej, zapoznałem się z ekspozycjami dawnych, muzealnych urządzeń drukarskich, wyeksponowanych w bibliotece. Pobyt w rzymskim środowisku akademickim, naukowym i kulturalnym w dniach 8-12 kwietnia 2019 okazał się niepowtarzalnym i bardzo cennym doświadczeniem.

 

Dnia 10 kwietnia 2019 r. w imieniu JM Rektor prof. zw. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej Biuro Karier Akademii im. Jakuba z Paradyża wspólnie z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowało Targi Pracy
pod nazwą „Kariera 2019”.

4 kwietnia 2019 r. w murach Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim podpisane zostało trójstronne porozumienie

 

W dniach 18-22 marca 2019 r. na Wydziale Polityk Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Opawie realizowałem program szkoleniowy w ramach programu Erasmus +.

 

Szkolenie dotyczyło trzech obszarów:

  • aktualnej polityki bezpieczeństwa Republiki Czeskiej, zwłaszcza w obszarze polityki regionalnej;
  • transformacji Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej z systemu niedemokratycznego w system demokratyczny;
  • drogi Republiki Czeskiej do NATO (zwłaszcza w zakresie polityki bezpieczeństwa).

W spotkaniach uczestniczyli:

  • mgr Jana Bortlíková, wydziałowa koordynatorka programu Erasmus +
  • dr Lubomír Hlavienka z Instytutu Studiów Środkowoeuropejskich;
  • dr Lukáš Vomela z Instytutu Administracji Publicznej i Polityki Regionalnej.

Uczestnicy spotkań wyrazili nadzieję na dalsze pogłębianie współpracy, w tym w ramach wspólnych badań naukowych poświęconych problematyce bezpieczeństwa państw naszego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem polityki bezpieczeństwa oraz relacji podmiotów bezpieczeństwa ze społecznym otoczeniem.

dr Grzegorz Klein

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

 

Dnia 22 marca 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Laboratorium logistycznego. Wydarzenie miało miejsce w Akademii im. Jakuba z Paradyża w przy ul. Fryderyka Chopina 52 w budynku nr 6, w sali nr 5 w której znajduję się laboratorium. 

W dniu 19 marca 2019 r. Senat Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim powołał Radę Uczelni.

W semestrze letnim r.a. 2018/2019 uruchomiliśmy studia podyplomowe w zakresie PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ DZIECKA. Pierwszy zjazd planowany jest w terminie 5-7 kwietnia 2019 roku. Sekretarzem kierunku jest Pani Justyna Kopaniecka (tel.: 95 7216035).

Przyjmujemy jeszcze chętnych!

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na wręczenie dyplomów ukończenia studiów w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,

Lokalizacja

Kontakt

Back to top