|       |  EN

Rekrutacja na studia II stopnia

w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na rok akademicki 2021/2022

Rejestracja elektroniczna od 14 czerwca 2021 na stronie uczelni.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od 28 czerwca 2021 w Punkcie Rekrutacyjnym (Biblioteka Główna ul. Chopina 52) w dni powszednie od godz. 10.00 do 16.00 (tel. 95 727 95 10). Dokumenty można także przesłać pocztą na adres uczelni: Akademia im. Jakuba z Paradyża ul. Teatralna 25, 66- 400 Gorzów Wielkopolski z dopiskiem: rekrutacja.

 Na pierwszym posiedzeniu Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne rozpatrzą dokumenty rekrutacyjne które kandydaci złożą do 29 października 2021.

Studia drugiego stopnia może podjąć osoba, która posiada tytuł magistra, licencjata lub równorzędny i spełnia warunki rekrutacyjne określone w załączniku nr 3 do Uchwały Nr 8/000/2020 Senatu AJP z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 zmienionej Uchwałą Nr 54/000/2020 Senatu AJP z dnia 24 listopada 2020 oraz Uchwałą Nr 11/000/2021 Senatu AJP z dnia 16 lutego 2021 (patrz: Ogólne warunki rekrutacji).

Pobierz plik (Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego studia 2 st.doc) Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

 • administracja (limit miejsc na stacjonarne - 30)
 • bezpieczeństwo narodowe (limit miejsc na stacjonarne - 60)

Pobierz plik (Wydział Ekonomiczny 2 st.doc) Wydział Ekonomiczny

 • zarządzanie profil praktyczny (limit miejsc na stacjonarne - 30)
 • finanse i rachunkowość (limit miejsc na stacjonarne - 30)


Pobierz plik (Wydział Humanistyczny.doc) Wydział Humanistyczny.doc

 • filologia polska (limit miejsc na stacjonarne - 20)
 • filologia w zakresie języka angielskiego(limit miejsc na stacjonarne - 30)
 • filologia w zakresie języka niemieckiego (limit miejsc na stacjonarne - 30)
 • pedagogika (limit miejsc na stacjonarne - 30)

Pobierz plik (Wydział Techniczny 2 st.doc) Wydział Techniczny

 • mechanika i budowa maszyn (limit miejsc na stacjonarne - 30)
 • informatyka (limit miejsc na stacjonarne - 30)

Pobierz plik (Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu 2 st.doc) Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu

 • turystyka i rekreacja (limit miejsc na stacjonarne - 30)

 

 

Back to top