Rejestracja internetowa

                kandydatów na studia II stopnia mechanika i budowa maszyn

                       w roku akademickim 2017/2018     semestr letni

                  czynna będzie przez cała dobę, od 29 stycznia 2018 r.            

                            www.ajp.edu.pl     zakładka: rekrutacja ogólna

 

                         Termin składania dokumentów

                         od  29 stycznia  do 15 lutego 2018 r.

 

           Miejsce przyjmowania dokumentów od kandydatów

           Dziekanat Wydziału Technicznego, ul. Chopina 52, budynek nr 5, pokój 210,

               otwarte w godzinach od 7.30 do 15.30,          tel. 95 721-60-97

 

Dokumenty przesłane pocztą muszą wpłynąć do AJP najpóźniej do dnia 15 lutego 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w kolejnej turze rekrutacji, jeśli zostanie ogłoszona.

 

 

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top