|       |   EN

Wykładowcy mgr Iwona Ratuszniak oraz mgr Katarzyna Zygmunt wraz ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu naszej uczelni aktywnie włączyli się do niej, uczestnicząc w pokazach i działaniach edukacyjnych na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Studenci kierunku pielęgniarstwo zorganizowali punkt pomiaru ciśnienia oraz badania poziomu cukru we krwi, natomiast studenci ratownictwa medycznego aktywnie edukowali odwiedzających w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto, wraz ze strażakami z jednostki PSP w Gorzowie Wielkopolskim, wzięli udział we wspólnym pokazie zainscenizowanej akcji uwalniania poszkodowanych uwięzionych w uszkodzonym pojeździe w wyniku wypadku.

Relacja: dr Joanna Kupczyk

Back to top