|   EN

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Logo praktyki stretch 200x132W dniu 12 marca 2020 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie nawiązania współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z Biurem Obrachunkowym Zygmunt Goluda w Jeninie, pozwalające odbyć studencką praktykę zawodową dla studentów kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia, profil praktyczny.

Back to top