|       |  EN

Nauka

zrzut ekranu z Webinarium  pt. "Straż Graniczna jako element systemu bezpieczeństwa państwa"W dniu 8 czerwca 2021 roku na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się webinarium, pt. "Straż Graniczna jako element systemu bezpieczeństwa państwa". Organizatorami spotkania były Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Oddział w Gorzowie Wielkopolskim  oraz Ośrodek Edukacyjny Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa.


Prelegentami spotkania byli:

Komendant PSG w Gorzowie Wlkp. Ppłk SG Krzysztof Słowik

st chor. sztabowy SG Joanna Wiese.

Ochrona granicy państwowej należy do podstawowych zadań państwa. Każde państwo posiada określoną organizację ochrony swoich granic, jest to bowiem jeden z ważniejszych czynników oddziałujących na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. Ochrona granicy państwowej jest integralnym elementem polityki bezpieczeństwa oraz istotnym narzędziem zapewnienia spójności i integralności terytorialnej, społecznej oraz ekonomicznej.

Zdaniem S. Ziółkowskiego „dobrze i skutecznie strzeżona granica jest odbierana przez społeczeństwo jako świadectwo siły i sprawności państwa, jako wyraz bezpieczeństwa jego obywateli”.

 

logo - Regionalny Ośrodek Debaty MiędzynarodowejLubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Oddział w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają na Webinarium, pt. "Straż Graniczna jako element systemu bezpieczeństwa państwa"które odbędzie się 8 czerwca 2021 roku od godz. 18.00 w formule on – line.

Ochrona granicy państwowej należy do podstawowych zadań państwa. Każde państwo posiada określoną organizację ochrony swoich granic, jest to bowiem jeden z ważniejszych czynników oddziałujących na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. Ochrona granicy państwowej jest integralnym elementem polityki bezpieczeństwa oraz istotnym narzędziem zapewnienia spójności i integralności terytorialnej, społecznej oraz ekonomicznej.

Zdaniem S. Ziółkowskiego „dobrze i skutecznie strzeżona granica jest odbierana przez społeczeństwo jako świadectwo siły i sprawności państwa, jako wyraz bezpieczeństwa jego obywateli”.

 

 

Prelegenci webinarium:

Komendant PSG w Gorzowie Wlkp. Ppłk SG Krzysztof Słowik

st chor. sztabowy SG Joanna Wiese

 

Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa dr Ł. Budzyńki lbudzynski@ajp.edu.pl

Zrzut ekranu z KonferencjiW dniu 31 maja 2021 roku Dziekan WAiBN dr hab. Beata Orłowska prof. AJP oraz Prodziekan WAiBN dr Joanna Lubimow były gośćmi konferencji „Holocaust and Heroism – History, memory and Testimony: Between Local and Global”,

na zdjęciu widoczne są okulary korekcyjne na otwartej książceWydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża, oraz gorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich zapraszają na seminarium metodologiczne zatytułowane „Czy analiza wywiadowcza, jako naukowa dyscyplina in statu nascendi może być wykorzystana w naukach o bezpieczeństwie?”.


Wprowadzenia w problematykę dokona dr hab. Kazimierz Kraj prof. AJP (WAiBN AJP).

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Termin: 9 czerwca 2021 r. (środa)

Rozpoczęcie: godz. 18.00.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o zgłoszenia. Powinno ono zawierać: imię, nazwisko, afiliację oraz adres email, na który ma zostać wysłany link umożliwiający udział w spotkaniu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 8 czerwca 2021 r. do godz. 20.00 na adresy jsikorski@ajp.edu.pl lub tmarcinkowski@ajp.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Dokument patentowy - patent na wynalazek pt. Sposób kondycjonowania roboczych powierzchni narzędzi ściernych przedstawiony opisie patentowym włączonym do niniejszego dokumentu Patent trwa od dnia: 2018-06-11 Warszawa, dnia 2021 04-28W dniu 28.04.2021 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił na rzecz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim patent nr 237417 na wynalazek pt. "Sposób kondycjonowania roboczych powierzchni narzędzi ściernych", którego współtwórcą  jest prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak, Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju nauk inżynieryjno-technicznych oraz pracownik Wydziału Technicznego.


Istotą wynalazku jest przedłużenie okresu trwałości narzędzi ściernych i zapewnienie uzyskania gładkich powierzchni szlifowanych przedmiotów, bez zarysowań. 

Program Konferencji Prawo karne. Historia. Teraźniejszość. Przyszłość.Dnia 31 maja br., odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Nauka pn. "Prawo karne. Historia. Teraźniejszość. Przyszłość", organizowana przez Zakład Kryminologii Stosowanej Akademii im. Jakuba z Paradyża.


Konferencja, którą otworzy Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego prof. AJP dr hab. Beata Orłowska, rozpocznie się o godz. 9.15. Składać się będzie ona z pięciu paneli tematycznych, podczas których prelegenci podejmować będą różne tematy w zakresie prawa karnego. 

Osoby zainteresowane biernym uczestnictwem w konferencji proszone są o kontakt drogą mailową ksiemaszko@ajp.edu.pl w celu otrzymania linku bądź kodu dostępu.

W załączniku program konferencji. 

niebieski korytarzWydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża, gorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, zapraszają na spotkanie dyskusyjne zatytułowane „Bezpieczeństwo centrów danych, sieci telekomunikacyjnych i systemów ich zasilania”.

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

    

Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz  Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe pogranicza,

która odbędzie się w dn. 11 maja 2021 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji.

Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać do dnia 1 marca 2021 r. drogą elektroniczną, na adres: huchto@ajp.edu.pl

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł, która może ulec zmianie. Szczegóły organizacyjne podamy w programie konferencji, który prześlemy w późniejszym terminie.

 

Z wyrazami szacunku

 

Sekretarze konferencji:

                      Prof. AJP dr Halina Uchto, huchto@ajp.edu.pl            

dr doc. Switłana Filuk (Ukraina), filuk.sm@gmail.com

Kierownicy naukowi:

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy

Back to top