Konsultacje pracowników dydaktycznych Wydziału Humanistycznego

w roku akademickim 2018/2019 w semestrze letnim

 

Do pobrania:

Pobierz plik (Konsultacje pracowników 2018-19 s. Z.docx) Konsultacje pracowników 2018-19 s. L.docx

ECTS

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW

System ECTS, European Credit Transfer System, powstał z inicjatywy Unii Europejskiej w celu ułatwienia współpracy między europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego.
System punktacji ECTS umożliwia pomiar i porównanie wyników osiągniętych przez studenta, pozwala także na przeniesienie tych wyników między uczelniami. Dzięki temu można w prosty i przejrzysty sposób określić zasady odbywania studiów za granicą, pełnego uznawania studiów oraz wymagania konieczne do ich zaliczenia.
Dzięki wdrożeniu ECTS europejscy studenci mają możliwość podjęcia lub kontynuacji studiów we wszystkich uczelniach realizujących projekt, a okres studiów odbyty na innych uczelniach może być w pełni uznany przez uczelnię macierzystą. Ułatwia to wyjazd na uczelnie zagraniczne, a także wymianę studentów między polskimi uczelniami, które wdrożyły ECTS.
W skład ECTS wchodzi standardowa skala ocen ECTS, która ma być stosowana jako uzupełnienie lokalnych (czyli narodowych) standardowych skal oceniania.
Program ECTS ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce.

 

FILOLOGIA

- język angielski:

Filologia - język angielski - karty przedmiotów

Filologia - język angielski - ns - plany studiów

Filologia - język angielski - s - plany studiów

 

- język niemiecki

filologia - język niemiecki - karty - st. 2013-2016

filologia - język niemiecki - plan - st. 2013-2016

 

filologia - język niemiecki - st. i ns. 2014-2017

filologia - język niemiecki od podstaw - st. i ns. 2014-2017

 

filologia - język niemiecki - st. 2015-2018

filologia - język niemiecki - ns. 2015-2018

filologia - język niemiecki od podstaw - st. 2015-2018

filologia - język niemiecki od podstaw - ns. 2015-2018

 

karty przedmiotów filologia.pdf

karty przedmiotu filologia II stopnia angielska.pdf

 

 

KOMUNIKACJA MEDIALNA i SPOŁECZNA

plan studiów KMiS I 2018-21 st.pdf

sylabusy KMiS 2018-21.pdf

 

 FILOLOGIA  POLSKA

plan studiów FP I 2016-19 st.pdf

plan studiów FP I 2016-19 nst.pdf

plan studiów FP I 2017-20 st.pdf

plan studiów FP II 2017-19 st.pdf

plan studiów FP I 2018-21 st.pdf

plan studiów FP II 2018-20 st.pdf

 

sylabusy FP I 2016-19

sylabusy FP I 2016-19 st.pdf nst 2016-19.pdf

sylabusy FP I 2017-20 st.pdf

 

PEDAGOGIKA

 plan studiów P II 2018-2019 st.pdf

 plan studiów P II 2018-2019 nst.pdf

 plan studiów P I 2018-2021 st.pdf

 plan studiów P I 2018-2021 nst.pdf

 

Program studiów - pedagogika I stopnia 2016-2019.pdf

Program studiów pedagogika I stopnia 2017-2020.pdf

Program studiow II st. Pedagogika 2017-2018.pdf

 

Karty przedmiotów A-T(Stacjonarne) 2016-2019.pdf

Karty przedmiotów W-Z (Stacjonarne) 2016-2019.pdf

Karty przedmiotów A-T(Stacjonarne) 2017-2020.pdf

Karty przedmiotów W-Z (Stacjonarne) 2017-2020.pdf

Karty przedmiotów-pedagogika NST.pdf

 

OFERTA EDUKACJYJNA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

KIERUNEK – FILOLOGIA

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. filologia angielska, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

2.  filologia angielska od podstaw, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

3.  filologia germańska, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

4.  filologia germańska od podstaw, specjalizacje: nauczycielska, translatorska.

 

KIERUNEK – FILOLOGIA

STUDIA II stopnia

Specjalności:

1. filologia angielska, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

2. filologia germańska, specjalizacje: nauczycielska, translatorska.

 

KIERUNEK – FILOLOGIA POLSKA

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. nauczycielska z bibliotekoznawstwem i informacją naukową,

2. nauczycielska z logopedią,

3. nauczycielska z komunikacją medialną,

4. nauczycielska z językiem rosyjskim.

 

KIERUNEK - FILOLOGIA POLSKA

STUDIA II stopnia

Specjalności:

1. nauczycielska,

2. komunikacja medialna.

 

KIERUNEK - KOMUNIKACJA MEDIALNA I SPOŁECZNA

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. dziennikarstwo,

2. nowe media.

 

KIERUNEK - PEDAGOGIKA

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. pedagogika wczesnoszkolna, specjalizacje:

-nauczycielska, specjalność dodatkowa: pedagogika przedszkolna,

-nauczycielska, specjalność dodatkowa: promocja zdrowia,

2. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, specjalizacje:

-nauczycielska, specjalność dodatkowa: promocja zdrowia,

-nauczycielska, specjalność dodatkowa: asystent rodziny,

3. pedagogika terapeutyczna, specjalizacje:

-nauczycielska, specjalność dodatkowa: animaloterapia,

-nauczycielska, specjalność dodatkowa: asystent rodziny.

 

KIERUNEK - PEDAGOGIKA

STUDIA II stopnia

Specjalności:

1. specjalne potrzeby edukacyjne dziecka z animaloterapią,

2. specjalne potrzeby edukacyjne dziecka z arteterapią,

3. terapia pedagogiczna z animaloterapią,

4. terapia pedagogiczna z arteterapią.

 

 

 

rok

pedagogika

ST

I rok

2016/2017

 dr Danuta Godlewska

 danuta.godlewska@tlen.pl

NST

dr Magdalena Jaworska-Wołoszyn
margda@yahoo.com

ST

II rok

2015/2016

mgr Marta Wawrzyniak

wawrzyniakmarta@o2.pl

NST

mgr Beata Uchto

beti80@op.pl

ST

III rok

2014/2015

mgr Marta Urban-Sigłowy

marysia1809@tlen.pl

NST

mgr Lidia Nogal-Faber

lnogal-faber@ajp.edu.pl

 

 

rok

filologia polska

ST

I rok

2016/2017

mgr Renata Janicka-Szyszko

r.szyszko3lo@wp.pl

ST

II rok

2015/2016

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl

ST

III rok

2014/2015

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl

 

 

rok

filologia polska II stopnia

ST

I rok

2016/2017

 

NST

 dr Maria Maczel

mariamaczel@wp.pl

ST

II rok

2015/2016

dr Agnieszka Niekrewicz

aniekrewicz@ajp.edu.pl

NST

dr J. Żurawska-Chaszczewska

leksem1@wp.pl

 

 

rok

turystyka i rekreacja

ST

I rok

2016/2017

 dr Joanna Kupczyk
joannaku@poczta.onet.pl

ST

II rok

2015/2016

dr Anna Bezulska

abezulska@gmail.com

 

ST

III rok

2014/2015

dr Joanna Kupczyk

joannaku@poczta.onet.pl

 

 

rok

kulturoznawstwo

ST

I rok

2016/2017

dr Maciej Dudziak

maciek-dudziak@wp.pl

ST

II rok

2015/2016

dr Maciej Dudziak

maciek-dudziak@wp.pl

 

 

rok

język angielski

ST i NST

    I rok
2016/2017

mgr Urszula Paradowska
urszula@paradowska.pl

dr Joanna Bobin -
język angielski od podstaw

NST

II rok

2015/2016

dr Magda Witkowska emwit@poczta.onet.pl

 

ST

II rok

2015/2016

mgr Anna Pakulska annapakulska@poczta.onet.pl

ST

III rok

2014/2015

mgr Bożena Franków-Czerwonko bozenafc@gmail.com

 

 

 

rokJęzyk niemiecki / Język niemiecki od podstaw
ST

I rok

2016/2017

dr Łucja Zielińska

lhzielinska@gmail.com

NST

mgr Dariusz Łężak

dlez@wp.pl

ST

II rok

2015/2016

dr Joanna Dubiec-Stach jdubiec1@wp.pl
ST

III rok

2014/2015

dr Renata Nadobnik rnadobnik@pwsz.pl
NSTmgr Sławomir Szenwald slawomir.szenwald@wp.pl

 

 

kierunek - filologia polska pierwszego stopnia

kierunek - filologia polska drugiego stopnia

kierunek - kulturoznawstwo

kierunek - turystyka i rekreacja

mgr Anna Bukowska

ul. Teatralna 25; pokój nr 121, tel. 095 721 60 82

 

kierunek - pedagogika

mgr Anna Bukowska

ul. Teatralna 25; pokój nr 121, tel. 095 721 60 82

 

kierunek – filologia:

specjalność: język niemiecki, język niemiecki od podstaw

specjalność: -  język angielski, język angielski od podstaw

mgr Aleksandra Ciechorowska

ul. Teatralna 25; pokój nr 121, tel. 095 721 60 82

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek   - od 8.00 do 12.00
wtorek - od 8.00 do 12.00
środa   - od 8.00 do 12.00
czwartek - od 8.00 do 12.00
piątek- od 13.00 do 15.30

w czasie zjazdów:

piątek- od 13.00 do 17.00
sobota- od 9.00 do 15.00

Sekretariat Wydziału Humanistycznego

 

mgr Justyna Kopaniecka

ul. Teatralna 25; p.107

tel. 095 721 60 35, fax. 095 721 60 36

wh@ajp.edu.pl

Godziny przyjęć interesantów:

od poniedziałku do piątku: 9.00-14.00

 

 

 

Koordynator ds. administracji Wydziału Humanistycznego

mgr Agnieszka Dykas

tel. 95-7216-054

adykas@ajp.edu.pl

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
  im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
  lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
 2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
 3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;

 

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów
w ramach Legii Akademickiej
, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego. Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czasie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia
w warunkach poligonowych.

Osoby, które chcą udział w programie, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Humanistycznego do 7 listopada.

                    

                                                                                 

        Z poważaniem

       dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
  im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
  lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
 2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
 3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;  

 

                                                                                   Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                                                          prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Niekrewicz

Lokalizacja

Kontakt

Back to top