|       |  EN

Rok akademicki 2021/2022

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzaminu maturalny (tzw. „nową maturę”) oraz maturę międzynarodową.

 1. Podstawą przyjęcia kandydata z „nową maturą” jest wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji na dany kierunek studiów.
 2. Liczbę punktów rekrutacyjnych kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym ustala się w następujący sposób:

{(liczba punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100) : 2} x
przelicznik

 1. Liczbę punktów rekrutacyjnych kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym ustala się w następujący sposób:

{(liczba punktów procentowych na poziomie podstawowym + 40) : 2} x
przelicznik

 1. Za oceny z danego przedmiotu na dyplomie matury międzynarodowej wydanym przez International Baccalaureate w Genewie przyznaje się następującą liczbę punktów:

Wynik matury międzynarodowej

Punkty rekrutacyjne

7

100

6

90

5

80

4

70

3

60

2

50

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym sumowane są punkty za wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji z zastosowaniem przeliczników za rodzaj przedmiotu.
 2. Kandydat ma prawo wyboru korzystniejszego dla siebie wyniku egzaminu, jeśli w warunkach rekrutacji przewidziany jest wybór jednego z kilku wskazanych przedmiotów lub na świadectwie dojrzałości wpisany jest wynik z przedmiotu zdanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 3. Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z przedmiotu wskazanego w szczegółowych warunkach rekrutacji uzyskuje z tego przedmiotu 0 punktów rekrutacyjnych, ale podlega dalszej procedurze kwalifikacyjnej.
 4.  Wykaz przedmiotów maturalnych i sposób przeliczania wyników egzaminu maturalnego na punkty rekrutacyjne z przedmiotów wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie na poszczególne kierunki lub specjalności studiów przedstawiony jest w punktach:  9, 10, 11, 12, 13.

Pobierz plik (NOWA Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego.doc)  9. Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego.doc

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • kryminologia stosowana

Pobierz plik (NOWA Wydział Ekonomiczny.doc)  10.Wydział Ekonomiczny

 • finanse i rachunkowość
 • logistyka
 • zarządzanie - profil ogólnoakademicki
 • zarządzane - profil praktyczny

Pobierz plik (NOWA Wydział Humanistyczny.doc) 11. Wydział Humanistyczny

 • filologia polska
 • filologia w zakresie języka angielskiego
 • filologia w zakresie języka angielskiego od podstaw
 • filologia w zakresie języka niemieckiego
 • filologia w zakresie języka niemieckiego od podstaw
 • komunikacja medialna i społeczna
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie

Pobierz plik (NOWA Wydział Techniczny.doc) 12. Wydział Techniczny

 • automatyka i robotyka
 • energetyka
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • mechanika i budowa maszyn

Pobierz plik (NOWA Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu (3).doc) 13. Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu

 • turystyka i rekreacja
 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne

Back to top