|       |   EN

Szkoła Języka Polskiego dla Cudzoziemców Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oferuje kursy języka polskiego dla obcokrajowców, przygotowujące do pracy, studiów i życia w Polsce. W SJPC odbywają się kursy grupowe i zajęcia indywidualne. Intensywność nauki, metody pracy i terminy zajęć są dostosowywane do potrzeb uczestników. Zapraszamy zarówno obcokrajowców niemówiących po polsku, jak i osoby, które chcą doskonalić swoją znajomość polszczyzny. Umożliwiamy także przygotowanie do egzaminów państwowych z języka polskiego jako obcego.

Zajęcia prowadzą wykładowcy Akademii ze stopniami doktora i doktora habilitowanego,  specjaliści w zakresie nauczania jezyka i kultury polskiej.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na odpowiednim poziomie zgodnym z systemem certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą porozumiewać się w języku polskim w codziennych sytuacjach oraz w pracy zawodowej, a także poznać polskie obyczaje, kulturę i historię.

Szczegółowych informacji o naborze na kursy udziela:

sekretariat SJPC
Aleksandra Piotrowiak
tel. +48 95 721 60 70

apiotrowiak@ajp.edu.pl 

oraz

Dyrektor SJPC
prof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz
aniekrewicz@ajp.edu.pl

Back to top