Rejestracja elektroniczna rozpocznie się 29 stycznia 2018 r. na stronie internetowej www.ajp.edu.pl

Przyjmowanie dokumentów od 29 stycznia do 15 lutego 2018 r.

Oferujemy studia w formie:    stacjonarnej    (czyli dzienne oraz 26+)    i     niestacjonarnej (czyli zaoczne):

 

II stopnia (magisterskie)    http://www.ajp.edu.pl/studia-ii-stopnia.html

Warunki rekrutacji na studia II stopnia http://ajp.edu.pl/warunki-rekrutacji-na-studia-ii-stopnia.html

 

Terminy i miejsce rekrutacji     http://ajp.edu.pl/terminy-i-miejsce-rektutacji.html

Wymagane dokumenty    http://ajp.edu.pl/wymagane-dokumenty.html

Opłata rekrutacyjna      http://www.ajp.edu.pl/oplata-rekrutacyjna.html

Rekrutacja na studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się na podstawie Uchwały Senatu AJP Nr 57/000/2016 z dnia 22 listopada 2016 r., zmienionej Uchwałą Senatu Nr 15/000/2017 z dnia 21 marca 2017 r. oraz Uchwałą Senatu Nr 20/000/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top