|   EN

W dniach 18-22 marca 2019 r. na Wydziale Polityk Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Opawie realizowałem program szkoleniowy w ramach programu Erasmus +.

 

 

Szkolenie dotyczyło trzech obszarów:

  • aktualnej polityki bezpieczeństwa Republiki Czeskiej, zwłaszcza w obszarze polityki regionalnej;
  • transformacji Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej z systemu niedemokratycznego w system demokratyczny;
  • drogi Republiki Czeskiej do NATO (zwłaszcza w zakresie polityki bezpieczeństwa).

W spotkaniach uczestniczyli:

  • mgr Jana Bortlíková, wydziałowa koordynatorka programu Erasmus +
  • dr Lubomír Hlavienka z Instytutu Studiów Środkowoeuropejskich;
  • dr Lukáš Vomela z Instytutu Administracji Publicznej i Polityki Regionalnej.

Uczestnicy spotkań wyrazili nadzieję na dalsze pogłębianie współpracy, w tym w ramach wspólnych badań naukowych poświęconych problematyce bezpieczeństwa państw naszego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem polityki bezpieczeństwa oraz relacji podmiotów bezpieczeństwa ze społecznym otoczeniem.

dr Grzegorz Klein

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

 

Back to top