|       |   EN

Bezpieczeństwo w Akademii

Zarządzenie nr 71/0101/2016 w sprawie procedur zadaniowych realizowanych przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w sytuacjach wprowadzenia na obszarze kraju stopni alarmowych

Zarządzenie nr 37/0101/2016 w sprawie organizacji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża

Zarządzenie nr 12/0101/2016 w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 10/0101/2016 w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy do domu

Zarządzanie Rektora nr 34/0101/2019 w sprawie wnoszenia broni na teren Akademii im.Jakuba z Paradyża

Back to top