|       |   EN

ZARZĄDZENIE NR 3/0101/2022 REKTORA AJP z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie procedury ewakuacji w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających w siedzibie AJP

Back to top