|       |  EN

Wydział Humanistyczny - aktualności

Konsultacje pracowników dydaktycznych Wydziału Humanistycznego

w roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym

 Pobierz plik (Konsultacje pracowników dydaktycznych WH 2021-2022 s. Z.docx)  Konsultacje pracowników dydaktycznych WH 2021-2022 s. Z.docx

ECTS

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW

System ECTS, European Credit Transfer System, powstał z inicjatywy Unii Europejskiej w celu ułatwienia współpracy między europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego.
System punktacji ECTS umożliwia pomiar i porównanie wyników osiągniętych przez studenta, pozwala także na przeniesienie tych wyników między uczelniami. Dzięki temu można w prosty i przejrzysty sposób określić zasady odbywania studiów za granicą, pełnego uznawania studiów oraz wymagania konieczne do ich zaliczenia.
Dzięki wdrożeniu ECTS europejscy studenci mają możliwość podjęcia lub kontynuacji studiów we wszystkich uczelniach realizujących projekt, a okres studiów odbyty na innych uczelniach może być w pełni uznany przez uczelnię macierzystą. Ułatwia to wyjazd na uczelnie zagraniczne, a także wymianę studentów między polskimi uczelniami, które wdrożyły ECTS.
W skład ECTS wchodzi standardowa skala ocen ECTS, która ma być stosowana jako uzupełnienie lokalnych (czyli narodowych) standardowych skal oceniania.
Program ECTS ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce.

 

FILOLOGIA I stopnia

- język angielski, język angielski od podstaw:

JA st. 2019.pdf

JA nst. 2019.pdf

JAP st. 2019.pdf

JAP nst. 2019.pdf

 

Karty przedmiotów:

katalog FAP20-23.pdf

katalog FA20-23.pdf

JA 2019-2022-2.pdf 

JAP 2019-2022.pdf 

Filologia - język angielski - ns - plany studiów

Filologia - język angielski - s - plany studiów

 

- język niemiecki, język niemieki od podstaw:

filologia jn 2020-2023.docx 

filologia jnp 2020-2023.docx

JN st. 2019.pdf

JN nst. 2019.pdf

JNP st. 2019.pdf

JNP nst. 2019.pdf

 

karty przedmiotów filologia.pdf

 

FILOLOGIA  II stopnia

- język angielski

 katalog FAII20-23.pdf

 FA II stopnia 2019.pdf

 karty przedmiotu filologia II stopnia angielska.pdf

 

- język niemiecki

 FN naucz. II stopnia 2019.pdf

 FN trans. II stopnia 2019.pdf

 karty przedmiotu filologia II stopnia język niemiecki 2019:2020.pdf

 

KOMUNIKACJA MEDIALNA i SPOŁECZNA

plan studiów KMiS I 2018-21 st.pdf

sylabusy KMiS 2018-21.pdf

sylabusy KMiS 2019.pdf

sylabusy KMiS 2020-23.pdf

KMiS dziennikarstwo 2019.pdf

KMiS nowe media 2019.pdf

 

 

 FILOLOGIA  POLSKA

plan studiów FP I 2017-20 st.pdf

plan studiów FP I 2018-21 st.pdf

FP stacjonarne I stopnia 2019.pdf

 

sylabusy FP I 2017-20 st.pdf 

sylabusy FP I 2018-2021.pdf

sylabusy FP I 2020-23.pdf

 

FILOLOGIA POLSKA II STOPNIA

plan studiów FP II 2017-19 st.pdf

plan studiów FP II 2018-20 st.pdf

FP stacjonarne II stopnia 2019.pdf

sylabusy FP II 2018-2020.pdf

sylabusy FP II 2019-21 (4).pdf

sylabusy FP II 2020-22.pdf 

 

PEDAGOGIKA I stopnia

2018-2021 

plan studiów P I 2018-2021 st.pdf

 plan studiów P I 2018-2021 nst.pdf

 Pedagogika POW z AR - st. 2019.pdf

 Pedagogika POW z AR - nst. 2019.pdf

 Pedagogika POW z art. - st. 2019.pdf

 Pedagogika POW z art. - nst. 2019.pdf

 

2019-2022

plan studiów P I 2019-2022 st.pdf

plan studiów P I 2019-2022 st.pdf

Karty przedmiotów P I 2019 - 2021 (B-M).pdf 

Karty przedmiotów P I 2019 - 2021 (O-W).pdf

 

 2020-2023

 plan studiów P I 2020 - 2023 st.pdf

 plan studiów P I 2020 - 2023 nst.pdf

 Karty przedmiotów P I 2020 - 2022 (B-M).pdf

 Karty przedmiotów P I 2020 - 2022 (O-W).pdf

 

 

PEDAGOGIKA  II STOPNIA

 2019-2021

plan studiów P II 2019-2021 st.pdf

plan studiów P II 2019-2021 nst.pdf

Karty przedmiotów (B-L) P II 2019 -2021.pdf

Karty przedmiotów (M-W) P II 2019 -2021.pdf

 

2020-2022

plan studiów P II 2020-2022 st.pdf 

plan studiów P II 2020-2022 nst.pdf

Karty przedmiotów (B-L) P II 2020-2022.pdf

Karty przedmiotów (M-W) P II 2019 -2021.pdf

 

PEDAGOGIKA 5-letnia

2019/2024 i 2020-2025

Pedagogika jednolita - st. 2019.pdf

Pedagogika jednolita - nst. 2019.pdf

karty przedmiotu pedagogika studia jednolite magisterskie 2019:2020.pdf

 

 

 

OFERTA EDUKACJYJNA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

KIERUNEK – FILOLOGIA

STUDIA I stopnia

w zakresie:

1. języka angielskiego, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

2. języka angielskiego od podstaw, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

3. języka niemieckiego, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

4. języka niemieckiego od podstaw, specjalizacje: nauczycielska, translatorska.

 

KIERUNEK – FILOLOGIA

STUDIA II stopnia

w zakresie

1. języka angielskiego, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

2. języka niemieckiego, specjalizacje: nauczycielska, translatorska.

 

KIERUNEK – FILOLOGIA POLSKA

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. nauczycielska z bibliotekoznawstwem i informacją naukową,

2. nauczycielska z logopedią,

3. nauczycielska z komunikacją medialną,

4. nauczycielska z językiem rosyjskim.

 

KIERUNEK - FILOLOGIA POLSKA

STUDIA II stopnia

Specjalności:

1. nauczycielska,

2. komunikacja medialna,

3. kulturoznawcza.

 

KIERUNEK - KOMUNIKACJA MEDIALNA I SPOŁECZNA

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. dziennikarstwo,

2. nowe media.

 

KIERUNEK - PEDAGOGIKA

STUDIA I stopnia

w zakresie

1. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z asystentem rodziny,

2. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z arteterapią.

 

KIERUNEK - PEDAGOGIKA

STUDIA II stopnia

w zakresie:

1. terapii pedagogicznej,

2. logopedii szkolnej.

 

KIERUNEK - PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

STUDIA jednolite magisterskie

Opiekunowe grup studenckich 1 roku

rocznik 2021/2022

 

Filologia angielska I i II stopnia

dr Urszula Paradowska

uparadowska@ajp.edu.pl

 

Filologia niemiecka I  stopnia

dr Małgorzata Czabańska-Rosada

rosada_xl@wp.pl

 

Filologia polska I i II stopnia

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl

 

Komunikacja medialna i społeczna

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl

 

Pedagogika I, II stopnia, jednolita magisterska

dr Bożena Majewicz

bmajewicz@ajp.edu.pl

 

 

 

Opiekunowe grup studenckich 1 roku

rocznik 2020/2021

 

 

Filologia angielska I i II stopnia

mgr Bożena Franków-Czerwonko

bozenafc@gmail.com 

dyżur: poniedziałek godz. 13.15-14.00

MS Teams

 

Filologia niemiecka I i II stopnia

prof. AJP dr hab. Renata Nadobnik

rnadobnik@ajp.edu.pl

dyżur: piątek godz. 14.45-15.30

MS Teams

 

Filologia polska I i II stopnia

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl 

dyżur: środa  godz. 16.00-16.45

MS Teams 

 

Komunikacja medialna i społeczna

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl 

dyżur: środa godz. 16.00-16.45

MS Teams

 

Pedagogika I stopnia

mgr Marta Wawrzyniak

wawrzyniakmarta@wp.pl

dyżur: środa godz. 11.30-12.15

MS Teams

 

Pedagogika II stopnia

dr Dorota Skrocka

dorota.skrocka@gmail.com 

dyżur: wtorek godz. 10.00-10.45

MS Teams

 

 

Opiekunowie grup studenckich 1 roku

   rocznik 2019/2020

Filologia angielska

dr Joanna Bobin

joanna.bobin@gmail.com

dyżur: wtorek godz. 12.30-13.13

MS Teams

 

Filologia germańska 

dr Joanna Dubiec-Stach

jdubiec1@wp.pl

dyżur: wtorek godz. 10.00-10.45

MS Teams

 

Filologia polska

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl 

dyżur: środa godz. 16.00-16.45

MS Teams

 

Komunikacja medialna i społeczna

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl 

dyżur: środa godz. 16.00-16.45

MS Teams

 

Pedagogika I i II stopnia

dr Dorota Skrocka

dorota.skrocka@gmail.com

dyżur: wtorek godz. 10.00-11.45

MS Teams

 

 

  

 

   

 

 

 

 

kierunek - filologia polska I i II stopnia

kierunek - komunikacja medialna i społeczna I stopnia

kierunek - pedagogika jednolite magisterskie

kierunek - pedagogika II stopnia 

 

kierunek – filologia I i II stopnia

w zakresie:  język niemiecki, język niemiecki od podstaw

w zakresie: język angielski, język angielski od podstaw

kierunek - pedagogika I stopnia

 

Godziny urzędowania:

 

poniedziałek - od 8.00 do 12.00

wtorek - od 8.00 do 12.00

środa - od 8.00 do 12.00

czwartek - od 8.00 do 12.00

piątek - od 8.00 do 12.00

 

w czasie zjazdów:

sobota - od 9.00 do 13.00

 

 

 

mgr Anna Kwiatkowska

ul. Teatralna 25; pokój nr 121

tel. 095 721 60 82

akwiatkowska@ajp.edu.pl

 

mgr Monika Rogacz

ul. Teatralna 25; pokój nr 121

tel. 95 721 60 82

mrogacz@ajp.edu.pl

 

 

 

Back to top