|       |  EN

 

obraz Pracownicy AJP ( dr A. Skwarki, dr J. Sikorski, dr T. Marcinkowski) wzięli udział w projekcie badawczym realizowanym na rzecz Sektorowej Rady Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój, działanie 2.120 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu przeprowadzenie badań jakościowych, metodą desk research, budowy i korekty scenariuszy oraz badania opinii wybranych podmiotów sektora lotniczego a następnie bazując na wynikach tych badań, stworzenie raportu pt. „Jakościowa analiza rynku lotniczego w Polsce w okresie pandemii” dotyczącego aktualnego stanu sektora lotniczego w Polsce oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić w zależności od wariantu rozwoju epidemii COVID-19, jak również łagodzenia jej skutków, a także określenie prawdopodobnych scenariuszy dostosowania sektora do tych zagrożeń z uwzględnieniem zmian w zapotrzebowaniu na kompetencje pracowników. Badania w tym zakresie są kontynuowane.

 

 

Back to top