|       |  EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - aktualności

 

obraz Pracownicy AJP ( dr A. Skwarki, dr J. Sikorski, dr T. Marcinkowski) wzięli udział w projekcie badawczym realizowanym na rzecz Sektorowej Rady Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój, działanie 2.120 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu przeprowadzenie badań jakościowych, metodą desk research, budowy i korekty scenariuszy oraz badania opinii wybranych podmiotów sektora lotniczego a następnie bazując na wynikach tych badań, stworzenie raportu pt. „Jakościowa analiza rynku lotniczego w Polsce w okresie pandemii” dotyczącego aktualnego stanu sektora lotniczego w Polsce oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić w zależności od wariantu rozwoju epidemii COVID-19, jak również łagodzenia jej skutków, a także określenie prawdopodobnych scenariuszy dostosowania sektora do tych zagrożeń z uwzględnieniem zmian w zapotrzebowaniu na kompetencje pracowników. Badania w tym zakresie są kontynuowane.

 

 

Mamy zaszczyt poinformować, że Rada Dyscypliny Naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie„ Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na posiedzeniu w dniu 22 września 2021r. podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Waldemara Kaaka oraz nadania jemu stopnia doktora nauk społecznych w zakresie: nauki o bezpieczeństwie.   
Promotor: prof. dr hab. Bogusław Jagusiak

Serdecznie gratulujemy Panu Waldemarowi Kaak życząc dalszych sukcesów w pracy naukowej.

243501951 344828594065319 744184393416228740 n

Uwaga studenci pierwszego roku!


Szkolenie bhp i biblioteczne, w ramach Dnia Adaptacyjnego, znajduje się na platformie e-dziekanat w zakładce e-learning i będzie dostępne do 15 listopada 2021 r. Szkolenie jest obowiązkowe, uzyskanie zaliczenia odbędzie się na podstawie oświadczenia, znajdującego się także na platformie e-dziekanat, odesłanego na adres e-mailowy jmuniak@ajp.edu.pl . Na pierwszych zajęciach przedstawiciele poszczególnych wydziałów przekażą studentom informacje dotyczące funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. W trakcie tego spotkania studenci będą składać obowiązkowe ślubowanie przed przedstawicielami Uczelni.

Przedstawiciele WAi BN  dr Waldemar Zakrzewski i studentka Oliwia Radkiewicz w dniu 31 maja br. uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji "Kobiety w bezpieczeństwie", ukazującej  problematykę  zaangażowania kobiet w problemy bezpieczeństwa i obronności współczesnego świata. Konferencja zorganizowana była  przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.

Kobiety w bezpieczeństwie to pole badawcze, w którym poddane pod dyskusję były między innymi następujące zagadnienia: kobiety w armiach świata, kobiety w organizacjach proobronnych, kobiety w walce o wartości, kobiety  ich prawa, powinności i działania na rzecz bezpieczeństwa.

Dr Waldemar Zakrzewski wygłosił referat „ Kobiety w wojskach inżynieryjnych – ze wspomnień dowódcy 2. Brygady saperów”  zaś Pani Oliwia Radkiewicz zaprezentowała „udział kobiet w szkoleniu wojskowym studentów w ramach programu Legia Akademicka”

Kraków 3Kraków 2krakow1

2            W dniu 29 czerwca br.  na Wydziale Administracj1i i Bezpieczeństwa Narodowego odbyły się obrony prac dyplomowych.

Absolwentom gratulujemy.

Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczedństwa Narodowego prof. AJP dr hab. Beata Orłowska i dr Piotr Krzyżanowski zostali wyróżnieni Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odebrali z rąk Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka.

Back to top